top of page

GDPR/Sekretesspolicy för Nordic Dimension AB

Publicerad: 01-07-24

1. Insamling av Personlig Information

Vi på Nordic Dimension tar din integritet på allvar och samlar endast in personlig information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som användare. Denna information kan inkludera namn, kontaktinformation och annan relevant data som krävs för att utföra våra tjänster.

2. Användning av Personlig Information

Den personliga information vi samlar in används främst för att administrera och förbättra våra tjänster till dig som användare. Vi kan använda informationen för att kommunicera med dig, tillhandahålla support, skicka viktiga meddelanden eller för att utföra andra funktioner som är nödvändiga för att driva vår verksamhet.

3. Delning av Personlig Information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som användare. Vi kan dock dela anonymiserad eller aggregerad data för analys- och marknadsföringsändamål.

4. Säkerhet för Personlig Information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust eller otillbörlig användning. Vi strävar efter att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

5. Dina Rättigheter

Som användare av Nordic Dimension har du rätt att begära åtkomst till, rättelse av, radering av eller begränsning av behandlingen av din personliga information. Du har också rätt att invända mot behandlingen av din information och att överföra den till en annan organisation i vissa fall. För att utöva dina rättigheter eller för att ställa frågor om vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.

6. Ändringar i Sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan för att återspegla förändringar i lagstiftning, vår verksamhet eller användarnas feedback. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar din personliga information.

7. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående vår sekretesspolicy eller vår hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss via följande kontaktinformation:

 

Nordic Dimension AB 

Gullbergs Strandgata 36d, Göteborg

(+46) 760782167

Info@nordicdimension.se

bottom of page