top of page

Om oss

Välkommen till Nordens mest disruptiva investmentbolag

 

Nordic Dimension är ett investmentbolag som valt att nischa sig mot tre specifika sektorer: försäkring, finans och säkerhetsbranschen. 

Vår strategi är att förvärva bolag inom dessa branscher, då vår expertis inom dessa områden ger oss möjligheten att hjälpa dessa företag att växa.

Tillsammans med våra internationella partners arbetar vi med att identifiera potentiella guldkorn som har kapaciteten att växa även om vi skulle träda in i en period större ekonomisk osäkerhet.

Nordic Dimension hjälper även företag med aktieägarspridning, i syfte att introducera intressanta utdelningsbolag till nya investerare.   

 

Vår process - vårt ekosystem

Fas 1

Vårt team letar efter prospekt som är intressanta förvärvsobjekt.

Tillsammans med våra internationella  samarbetspartners screenar vi marknaden för att identifiera tillväxtbolag.

Fas 2

Vi väljer det bolaget som vi bedömer ha störst utvecklingspotential och mest unika affärskoncept.

Därefter förvärvar vi bolaget. 

Fas 3

Vårt team, specialiserade konsulter inom tillväxt och strategi, går in bolaget.

Genom att bygga upp bolaget ökar vi dess lönsamhet och omsättning.

Genom vårt arbete  möjliggörs utdelningar till de investerare som valt att investera i Nordic Dimension.

Verksamhet –
Direkt Kundnytta  

Nordic Dimension söker efter investerare som önskar att vara med på vår tillväxtresa.

 

Genom vårt internationella nätverk har vi möjlighet att förvärva bolag som är unika och har potential att växa, men där vi aktivt ingriper och hjälper till med marknadsföring och försäljning. Detta görs på följande vis:

 

Vi analyserar bolagens ledning/affärsidé. Därefter tillsätter vi våra konsulter som är inriktade på just det bolagets nisch. Tillsammans  utformar vi tydliga strategier för att öka bolagets tillväxt. 

 

Genom att öka bolagens tillväxt kommer de som investerat i Nordic Dimension att erhålla utdelningar från portföljbolagen.

Riskjusterad Avkastning - hur då?

I finansiella sammanhang talas det flitigt om riskjusterad avkastning. Många pratar om det men få applicerar metodologin.

 

Genom att förvärva bolag som är operativa inom försäkring, finans och säkerhet, menar vi att dessa bolag tillsammans kommer att bidra till en ökad riskspridning och därmed uppnå större potential till avkastning.

 

Vi är diversifierade i vårt angreppssätt när vi väljer bolag. Vi vill inte nischa oss mot en enda bransch/sektor eftersom då blir risken alldeles för påtaglig.

 

De parametrar vi tittar på är bolagens unicitet, vi tittar också på om de är i behov att införliva ytterligare affärskoncept för att stärka sina positioner.  

 

Till skillnad från andra investmentbolag väljer vi att samarbeta med stora, välrenommerade finansbolag som ger oss tips på vilka bolag som är intressanta att förvärva.

Våra Strategier 

Nordic Dimension följer tre strategier – Vi är orädda, disruptiva & holistiska.   

 

Med orädd menas att vi vågar satsa på branscher som kanske kan te sig vara okonventionella, men som faktiskt har potential att ge något till samhället.

 

Disruption= Vi följer banbrytande trender, och är först med att investera i företag som har potentialen att skaka om de finansiella marknaderna. I vårt disruptiva angreppsätt har vi valt att selektera bolag som håller sig inom riktlinjerna för FN:s globala hållbarhetskriterier.

 

Holistiska= Vår metodologi baseras på mänsklig kunskapslära i kombination med avancerade tekniska studier. För vår del utgör essensen i kunskapsläran symbiosen mellan humankapital och artificiell intelligens. Detta förbereder oss väl för att utvärdera marknaden och välja rätt bolag.

Mål & Ambition  

Nordic Dimension söker efter kapital för att förvärva ytterligare intressanta tillväxtbolag. Vår källa till finansiering sker antingen via obligationer eller direktägande i vårt bolag.

 

Vi har öppnat upp för flera exitstrategier, men mest sannolikt är att vi blir ett lukrativt utdelningsbolag, med potential till en teknisk och/eller alternativ exit då vi förvärvas ett större investmentbolag. 

 

Alternativen är flera, men för dig som investerare kommer du att erhålla årliga utdelningar eftersom vi köper bolag med stor tillväxtpotential. Tack vare våra partners och vår expertis har vi god potential att lyfta de bolagen vi förvärvar – vilket möjliggör direktavkastning via utdelningar. 

Aktiekurser

Vårt team

Samarbetspartners

Skärmavbild 2023-07-17 kl. 16.47.50.png
Skärmavbild 2023-07-17 kl. 16.49.04.png
Skärmavbild 2023-07-17 kl. 18.12.34.png
bottom of page